Den vanligaste orsaken till detta är att e-postkontot är fel inställt i ditt e-postprogram. För att skicka e-post genom våra servrar krävs det att kontot är inställt på att logga in innan e-post skickas. Vanligen så kallas denna inställning något som t.ex "Servern kräver autentisering" och hittas under inställningarna för utgående e-post. Samma användarnamn och lösenord som används för att läsa e-post skall anges här.

Många internet-leverantörer stänger port 25 för att skicka e-post p.g.a den ständigt ökande mängden skräppost. Det innebär att det inte går att skicka e-post med någon annan SMTP (utgående mailserver) än Internetleverantörens egna. Här finner du en lista med de vanligaste leverantörernas SMTP-servrar.

Om du använder någon av leverantörerna nedan så ska du alltså använda den server som anges i kolumnen SMTP i inställningarna för utgående e-post istället för mail.hemsidadirekt.se.

Observera att vi inte kan garantera att nedanstående SMTP är rätt för dig. Får du problem så kontakta din Internetleverantör för mer information.

Om du får problem med att använda din internetleverantörs SMTP-server så kan du prova med att använda mail.hemsidadirekt.se på port 587 eller aktivera SSL/TLS i ditt epostprogram

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram